آموزش
(راهنمایی تحصیلی - تکنولوژی و...) 
قالب وبلاگ

به نظر شما 

 

بچه را بفرستیم غیر انتفاعی یا دولتی؟

 

چرا؟

[ پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 ] [ 8:4 ] [ همکار ]

منظور از کیفیت تصویر

 

HD

 

چیست؟


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393 ] [ 11:36 ] [ همکار ]

[ یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 ] [ 10:58 ] [ همکار ]

" بیست سال بعد،

 

بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای.

 

بنابراین روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار.

 

از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن. بگرد. آرزو کن. کشف کن " .

 

 

  ((مارک تواین))

[ جمعه بیست و سوم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
 

 

هفت اصل کلیدی در مدارس هوشمند


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 ] [ 7:42 ] [ همکار ]
 

 

[ دوشنبه نوزدهم آبان 1393 ] [ 8:8 ] [ همکار ]

لقمان حکیم گفت:


من سیصد سال با داروهای مختلف، مردم را مداوا کردم؛


و در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم؛


که هیچ دارویی بهتر از “محبت” نیست !


کسی از او پرسید: و اگر این دارو هم اثر نکرد چی؟


لقمان حکیم لبخندی زد و گفت؛


“مقدار دارو را افزایش بده !! ”

[ شنبه هفدهم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
 

    یادمــان باشـد ،

 

                     بـا شکسـتن پـای دیـگران ،

 

                                                 مـا بهتـر راه نخـواهیم رفــت ... !

[ پنجشنبه پانزدهم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
 

 

محصولات

 

شهرها و مناطق مختلف ایران

 

در یک دائرة المعارف قدیمی


ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
[ سه شنبه سیزدهم آبان 1393 ] [ 7:29 ] [ همکار ]

[ دوشنبه دوازدهم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

اگردانش آموزی بخوان

۱.    قبل از معلم وارد کلاس شو و با تأخیر نظم کلاس را بر هم نزن، یادت باشد که تو باید منتظر ورود معلم باشی نه او منتظر تو!

۲. هنگام ورود معلم به احترام او بلند شو و بایست.

۳. درحال صحبت کردن و تدریسش کاملابه او توجه کن، چرا که بازیگوشی و بی‌توجهی به حرف‌های استاد توهین بزرگی است.

4.    به هیچ عنوان کلام معلم را قطع نکن؛ اگر سؤالی داشتی اجازه بگیر و اگر اجازه داد با احترام سوالت را بپرس.

۵.    در غیاب معلم از حق او دفاع کن و اجازه نده کسی از او به ناحق بد بگوید.

۶.    در غیابش با احترام از او یاد کن.

۷.    اگر درجایی غیر از مدرسه معلم را دیدی سلام کن و رفتاری مودبانه داشته باش.

 ۸.    تکالیف داده شده را با دقت و کامل انجام بده، اگر درسی که به تو می‌دهد را جدی نگیری همه زحمت‌هایش را به باد داده‌ای.

9.    مراقب باش حرف نا به جا و یا شوخی زننده ای در حضور او از تو سر نزند.

۱۰.    حرفی نزن که بقیه بچه‌ها بخندند و نظم کلاس را به هم بزنند.

۱۱.    چنانچه رفتار یا سخن اشتباهی مرتکب شدی از معلم عذرخواهی کن.

۱۲.    جلوی معلم راه نرو، اما اگر هنگام شب یا تاریکی در حال قدم زدن بودید بهتر است تو جلوی او حرکت کنی که اگر خطری سر راه بود متوجه او نشود.

 ۱۳- پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: خداوند دانش آموزان را دوست دارد.

۱۴-امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق حق معلم را چنین بیان می‌کنند:
حق معلم بر تو این است که او را بزرگ شمرده و جلسه درس او را محترم بداری و به درس او خوب گوش دهی و به آن کاملاً توجه کنی و او را یاری کنی تا آنچه را از دانش و علم نیاز داری به تو بیاموزد و در این راه عقلت را آماده و فهم و هوش و زیرکی‌ات را به کار گیری.

۱۵- به کلمه حق در فرمایش بالا دقت کن، احترام به معلم جز حقوق او و از وظایف واجب دانش آموز به حساب می‌آید

[ یکشنبه یازدهم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
 

[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
 

 

ارکان و شوراهای مدرسه


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفتم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

در برگزاری امتحان عوامل متعددی وجود دارد که می توانند بر نتایج امتحان تاثیر بگذارند. یکی از این عوامل نحوه ی طراحی سوالاتی است که معلمان طرح می نمایند. برای کاهش اثر منفی طراحی سوال نکاتی را باید مورد توجه قرار داد که به صورت خلاصه در ذیل به آن ها اشاره خواهد شد.


ادامه مطلب
[ دوشنبه پنجم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

وظیفه آموزش این است که ذهن های خالی را به ذهن های باز تبدیل کند نه ذهن های پر.

 

دوستانی انتخاب کنید که اهل زحمت باشند و شما را به درس خواندن و زحمت کشیدن تشویق کنند.

 خوشبخت کسی است که به یکی از این دو دسترسی داشته باشدیا کتابهای خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.

 یک تمبر پستی موفقیتش را تضمین می کند چون این توانایی را دارد که تا رسیدن به هدف به چیزی بچسبد.

موفقیت مانند سایه به دنبال پشتکار است.

 

 شرط پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگر اهمیت چندانی ندارد.

 

خواندن بدون فکر کردن همانند خوردن بدون هضم کردن است.

 

 برای آدمهای مصمم و جدی همیشه وقت و فرصت فراهم است.

 

 آرمانهای بزرگ همت های بلند می طلبد.

 

عظمت زندگی در علم نیست بلکه در عمل است.

 

جدیت مقصد را نزدیک می کند. در دنیا لذتی نیست که با لذت مطالعه برابری کند.

 

فردا وقتیست که تنبلها کار خواهند کرد.

[ شنبه سوم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
شرح وظایف شورای معلمان

شورای‌ معلمان‌ :

ماده‌ -15 به‌ منظور بحث‌ و تبادل‌ نظر و هماهنگی‌ در امور آموزشی‌، پرورشی‌ و اداری‌ مدرسه‌ وتأمین‌ مشارکت‌ معلمان‌ در حسن‌ جریان‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ واداری‌ مدرسه‌، شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌معلمان‌ با شرکت‌ همه‌ معلمان‌ ، مربیان‌ ومشاوران‌ مدرسه‌ تشکیل‌ می‌گردد.

وظایف‌ شورای‌ معلمان‌به‌ شرح‌ زیر است‌:

1ـ نظارت‌ بر همسویی‌برنامه‌ها و روشهای‌کاری‌ در چار چوب‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ تحصیلی‌ ومفاد این‌ آیین‌نامه‌.

2ـ مشارکت‌ مؤثر و کارآمد در تهیه‌ برنامه‌ها و فعالیتهای‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ مدرسه‌ وهمکاری‌در اجرای‌ آن‌ پس‌ از تأیید شورای‌ مدرسه‌.

-3 بودجه‌بندی‌برنامه‌درسی‌بارعایت‌مقررات‌مربوطوارائه‌آن‌به‌شورای‌مدرسه‌جهت‌تأیید.

-4 بررسی‌ و تبادل‌ نظر پیرامون‌ چگونگی‌ افزایش‌ اثر بخشی‌ روشهای‌ تدریس‌ .

-5 چاره‌ اندیشی‌ برای‌ تأمین‌ مشارکت‌ فعال‌ دانش‌آموزان‌ در فرایند آموزش‌ وپرورش‌ .

-6 تلاش‌در ارتقای‌ کیفیت‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ وپرورشی‌ وبررسی‌ علل‌ افت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ وبرنامه‌ ریزی‌ برای‌ کاهش‌ آن‌ .

-7 مشارکت‌ در تنظیم‌ برنامه‌های‌ پرورشی‌،تقویت‌ اعتقادات‌ دینی‌ واخلاقی‌ وآداب‌ اسلامی‌ دردانش‌ آموزان‌ .

-8 بررسی‌ و تبادل‌ نظر به‌ منظور هماهنگ‌ کردن‌ نحوه‌ تشویق‌ وتنبیه‌ دانش‌آموزان‌.

-9 بحث‌ و تبادل‌نظر واتخاذ تدابیر مناسب‌ در مورد مسائل‌ آموزشی‌، پرورشی‌ و انضباطی‌دانش‌آموزان‌ و بهبوداداره‌ مدرسه‌.

-10 بحث‌وتبادل‌نظردرباره‌محتوای‌کتابهای‌درسی‌وانعکاس‌ آن‌ به‌ مسئولین‌ ذیربط از طریق‌مدیر مدرسه‌.

-11 تبادل‌ نظر و هماهنگی‌ در مورد نحوه‌ استفاده‌ از وسایل‌ آموزشی‌ ، کمک‌ آموزشی‌وکارگاهی‌ .

-12 ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ برای‌ ترغیب‌ دانش‌آموزان‌ به‌ منظور انجام‌ مطالعات‌ درسی‌ و غیردرسی‌.

-13 ایجاد هماهنگی‌ در ارتباط با نحوه‌ و میزان‌ تکالیف‌ درسی‌ دانش‌ آموزان‌متناسب‌ با نیاز،استعدادهاوعلائق‌ آنان‌ .

-14 همکاری‌،برنامه‌ ریزی‌ و تصمیم‌گیری‌ در خصوص‌ چگونگی‌ تشکیل‌ کلاسهای‌ فوق‌برنامه‌ با مشارکت‌ انجمن‌ اولیا و مربیان‌ و رعایت‌ ضوابط مربوط.

-15 بررسی‌ منابع‌ آموزشی‌ ،کمک‌آموزشی‌ و پرورشی‌ و انتخاب‌ و معرفی‌ کتب‌، نشریات‌،نوارهای‌ صوتی‌ و تصویری‌ جهت‌ استفاده‌ در مدرسه‌ با رعایت‌ سایر مقررات‌.

16ـ انتخاب‌ نماینده‌ یانمایندگان‌ شورای‌ معلمان‌ برای‌ شرکت‌ در شورای‌ مدرسه‌ و انجمن‌ اولیاومربیان‌ دراولین‌جلسه‌ شورای‌ معلمان‌.

-17 تعیین‌ پایه‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ مشمول‌ ماده‌ 43 این‌ آیین‌نامه‌ وارائه‌ پیشنهاد به‌شورای‌مدرسه‌.

ماده‌ 16ـ ریاست‌ شورای‌ معلمان‌ به‌ عهده‌ مدیر و در غیاب‌ مدیر برعهده‌ نایب‌ رئیس‌ است‌ که‌توسطشورای‌معلمان‌تعیین‌می‌شود.مدیرمدرسه‌مسئول‌تعیین‌دستورجلسات‌واجرای‌تصمیماتی‌است‌که‌اتخاذمی‌شود.

تبصره‌-1 مدیر مدرسه‌ می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ از متخصصین‌ تعلیم‌ و تربیت‌، معلمان‌بازنشسته‌، کارشناسان‌ و مسئولین‌ آموزش‌ و پرورش‌ و اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ جهت‌ شرکت‌ درشورای‌ معلمان‌ و تبادل‌ نظر در زمینه‌های‌ مربوط دعوت‌ کند.

تبصره‌2 ـ دبیر شورای‌ معلمان‌ در اولین‌ جلسه‌ توسط اعضای‌ شورا تعیین‌ می‌شود و موظف‌ است‌خلاصه‌ای‌ از مذاکرات‌ یا تصمیمات‌ متخذه‌ هر جلسه‌ را ثبت‌ نموده‌ و به‌ امضای‌ اعضای‌ شورابرساند.

تبصره‌ -3 شورای‌ معلمان‌ می‌ تواندبه‌ منظور انجام‌ بهتر وظایف‌ خودنسبت‌ به‌ تشکیل‌ گروههای‌درسی‌ وآموزشی‌ اقدام‌ نماید.

ماده‌ -17 مدیران‌ مدارس‌ موظفند اولین‌ جلسه‌ شورای‌ معلمان‌ راحتی‌ الامکان‌ قبل‌ از بازگشایی‌مدارس‌ وحداکثرتاده‌ روز پس‌ از آن‌ تشکیل‌دهند.جلسات‌ شورای‌ معلمان‌ حداقل‌ هر ماه‌ یک‌ بارتشکیل‌ می‌شود.

[ پنجشنبه یکم آبان 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

به نظر شما

 

نماینده معلمان چه اختیاراتی دارد؟

 

چه کار هایی را میتواند برای معلمان انجام دهد؟

 

چه کار هایی را میتواند برای مدرسه انجام دهد؟

 

چه وظایفی دارد؟

 

آیا واقعا میتواند نقش خود را با توجه به اهمیتش انجام دهد؟

 

شما چه نظری دارید؟

[ چهارشنبه سی ام مهر 1393 ] [ 17:0 ] [ همکار ]

 

 

هَلْ یسْتَوی الذینَ یعْلَمُونَ والذینَ لَا یعْلَمُونَ

 

 

آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند، مساوی هستند؟

 

 

ترجمه آیه به نظم:

 

بگو کی مساوی بود درنظر     دنی مرد با اهل علم وهنر(518)

 

توانا بود هر که دانا بود    زدانش دل پیر برنا بود(519)

 

چنین گفت آنکس که داناتر است    بهر آرزو او تواناتر است(520) «فردوسی»

 

نیست دانا برابر نادان    این مثل زد خدای در قرآن

 

بدو گفت مؤبد که دانش به است    که دانابه گیتی زهرکس مه است(521)

 

«فردوسی)

 

[ دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

 

به نظر شما

 

اردو های دانش آموزی به چه منظوری انجام می شود؟

 

هدف از آنها چیست؟

 

بچه ها چه چیز هایی از این اردو ها یاد میگیرند؟

 

 

[ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ] [ 20:7 ] [ همکار ]

روزگاری مرید ومرشدی خردمند در سفر بودند. شبی را در خانه ی زنی با چادر محقر وچند فرزند گذراندند واز شیر تنها بزی که داشت خوردند. مرید فکرکرد کاش قادر بود به او کمک کند. وقتی این را به مرشد خود گفت او پس از اندکی تامل پاسخ داد:"اگر واقعا می خواهی به آن ها کمک کنی برگرد و بزشان را بکش!".
مرید ابتدا بسیار متعجب شد ولی از آن جا که به مرشد خود ایمان داشت چیزی نگفت و شبانه بز را در تاریکی کشت ...
سال ها گذشت و روزی مرید ومرشد وارد شهری زیبا شدند وسراغ تاجر بزرگ را گرفتند که زنی بود با لباس های مجلل و خدم و حشم فراوان. وقتی راز موفقیتش را جویا شدند، زن گفت سال ها پیش من تنها یک بز داشتم ویک روز صبح دیدیم که مرده. مجبور شدیم برای گذران زندگی هر کدام به کاری روی آوریم. فرزند بزرگ ترم زمین زراعی در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات گرانبها پیدا ودیگری با قبایل اطراف داد و ستد کرد...


مرید فهمید هر یک از ما بزی داریم که اکتفا به آن مانع رشدو تغییرمان است و باید برای رسیدن به موفقیت و تغییرات بهتر آن را قربانی کرد.

[ شنبه بیست و ششم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]
کلام بعضی ها...

علم را زیر سوال میبرد!

آنقدر آرامت میکند

که هیچ مسکنی جایش را نمیگیرد...!

floating love hearts animated gif
[ پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 ] [ 10:26 ] [ همکار ]

آیا شما با همه کاره شدن مدیران مدارس موافقید؟

 

چه مزایا و چه معایبی را احساس می کنید؟

 

منتظر نظرات خوبتان هستیم.

[ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

http://www.patugh.ir/up/2012/10/ghadir-khom-postal_www.patugh.ir-13.jpg

 

الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین

 

بولایته علی ابن ابی طالب

 

و

 

اولاده المعصومین صلواه الله علیهم اجمعین

 


عید سعید غدیرخم مبارک باد

[ دوشنبه بیست و یکم مهر 1393 ] [ 8:0 ] [ همکار ]

معلم: آخه چرا برای امتحان نخوندی؟ خیلی داری بی اعتنا میشی...

دانش آموز: آقا خداییش زیاد تاکید نکردی!!!

معلم: تو یکی دیگه چرا همه ی تکالیفتو ننوشتی؟

دانش آموز:آقا رو تخت بیمارستون بیشتر از این نمیشد نوشت!!

معلم: تو هر روز چرا دیر میرسی سر کلاس؟

دانش آموز:آقا پسر عموی داییم دیروز با موتور تصادف کرد و الان تو بیمارستونه...

 

به نظر شما

 

چرا دانش آموزان در مقابل انجام دادن تکالیف بهانه می آورند؟

 

چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

 

منتظر حضور سبزتان هستیم.

[ یکشنبه بیستم مهر 1393 ] [ 10:0 ] [ همکار ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بحث و گفتگو در خصوص آموزش وپرورش

1.مهدی ابراهیمی صیقلان

Mahdi Ebrahimi Seyghalan

2.مظاهر بابایی سیاهکلرودی

Mazaher Babaei Siahkalroudi

3.رحیم حذرخانی

Rahim Hazarkhaniامکانات وب
WebGozar.com Counter code -->